Tlf. 54 43 45 27
Opskrivning

Velkommen
Det er en rigtig god ide at kontakte os inden I starter her, så I kan komme på besøg og se og høre om vores Børnehus. Vi vil gerne give os god tid til samtale og til at vise jer rundt. 
Vi vægter højt, at jeres barn får en god og rolig start i Børnehuset.

Praktiske oplysninger
Når barnet starter, får I et kartotekskort, som skal udfyldes og afleveres til børnehuset.
Husk at give besked ved ændringer.

Opskrivning til børnehuset

Barnet skal være opskrevet og berettiget til en kommunal plads i kommunen. Dette gøres digitalt via pladsanvisningen i Guldborgsund kommune (guldborgsund.dk)

Hvis I ønsker jeres barn opskrevet til start her i Børnehuset er det en god idé at kontakte os og høre hvornår førstkommende ledige plads er, og om vi kan imødekomme jeres ønske om en bestemt dato. 
Jeres barn vil herefter blive skrevet op og I vil blive kontaktet, ligeså snart der er en ledig plads. 
Husk at give pladsanvisningen besked om, at I melder jeres barn ind i en privat institution, når I har fået en dato fra os. 

Søskende til børn, der allerede går i Børnehuset, har fortrinsret. 

Pris
I 2019 koster en børnehaveplads 1634,00 kr og en vuggestueplads 3190,00 kr pr. måned. Vi følger igen i år Guldborgsunds kommunes takster for børnepasning. Pengene indbetales via girokort eller PBS til Danske Daginstitutioner og opkræves d. 1. i hver måned.

Er der tale om børn fra andre kommuner der ønsker plads i vores hus, har Bestyrelsen besluttet at driftstilskuddet fra kommunen skal udgøre det samme som driftstilskuddet i Guldborgsund Kommune. En eventuel difference i vort farvør, pålægges således forældrebetalingen.

Deltidspladser i Nørre Alslev Private Børnehus

Fra d.1. januar 2019 har ældre søskende mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer om ugen i Nørre Alslev Private Børnehus imens du holder barselsorlov eller forældreorlov. Ældre søskende har således mulighed for en deltidsplads under graviditeten og efter fødslen. Deltidspladser bevilliges af Guldborgsund kommune, og gælder for biologiske børn, adoptivbørn, plejebørn samt sammenbragte børn.

Der er mulighed for økonomisk fripladstilskud, samt søskendetilskud på samme vis som ved en fuldtidsplads

Hvis du ønsker deltidsplads til dit barn så kontakt Guldborgsund kommune.

 

Praksis i Nørre Alslev Private Børnehus:

teaterture, udflugter mm.

Forældrebetaling: Børnehave 1264,- Vuggestue 2467,-

Kombinationstilbud i Nørre Alslev Private Børnehus

Du har mulighed for at søge Guldborgsund kommune om et kombinationstilbud, hvis du har behov for pasning uden for institutionens åbningstid pga. arbejdstider. I et kombinationstilbud bliver dit barn passet dels i et dagtilbud og dels af en fleksibelpasningsordning som du selv ansætter. For at få dette tilbud bevilget kræves der, at du enten er enlig med dokumenteret behov, eller at samboende forældre/forældre med partner begge har dokumenteret behov for pasning uden for institutionernes åbningstid. Behovet for fleksibel pasning skal udgøre minimum 10 timer ugentlig.

Der er mulighed for økonomisk fripladstilskud til Børnehuset.

 

Praksis af kombinationstilbud i Nørre Alslev Private Børnehus:

Forældrebetaling: : Børnehave 1264,- Vuggestue 2467,-

 

Ønskes kombinationstilbud til dit barn, kontakt Guldborgsund kommune.

Ovenstående vedtaget af bestyrelsen i Nørre Alslev Private Børnehus d. 22-1-2019

Udmeldelse
Hvis I flytter eller ønsker plads i anden institution, melder I barnet ud ved at kontakte os
 senest sidste hverdag i en måned med virkning to måneder efter. Dvs. at udmeldelse til fx 1. september skal ske senest ved udgangen af juni måned. 
De børn, der skal i SFO, vil automatisk blive udmeldt. 

Yderligere spørgsmål om regler fås ved henvendelse til leder Hanne Andersen eller hos pladsanvisningen i kommunen. 

Side opdateret d. 28-1-2019 - til forsiden