Tlf. 54 43 45 27
kvalitetssikring

Projekt kvalitet i børnehaven

Vi har i bestyrelsen haft fokus på, hvad forældregruppen identificerer som kvalitet ved deres børns børnehave. Vi har udarbejdet spørgeskemaer og haft en fælles drøftelse på forældremødet i september 2015 af, hvad der peges på som kvalitet samt hvilke tiltag, der kan styrke kvaliteten i vores tilbud.

Vi har efterfølgende i bestyrelsen arbejdet med at gruppere de kvaliteter, forældre samlet har identificeret på forældremødet og individuelt i form af de uddelte spørgeskemaer. Vi har både haft fokus på de værdier – eksempelvis udvikling eller tryghed, som forældregruppen har fremhævet og de konkrete eksempler fra hverdagen på, hvordan sådanne værdier gøres i praksis. Vi har drøftet Hvad gør børnehaven allerede siden eksempelvis tryghed er fremhævet som et kvalitetstræk ved vores børnehave? Vi sender eksempelvis en sms til forældre, når de har afleveret deres børn på dage, hvor det har været svært).

På baggrund af drøftelsen på forældremødet september 2015 og de uddelte spørgeskemaer har vi opdelt de kvaliteter, som forældregruppen peger på i fire temaer eller overskrifter:

1. Aktiviteter i hverdagen og organisering af den pædagogiske praksis

2. Børnehave-hjem-relationen/kommunikationen

3. Relationen mellem professionelle og børn og dens betydning for udvikling personligt, socialt og fagligt

4. Materielle forhold

Nedenfor har bestyrelsen sorteret forældres udsagn under de fire temaer på baggrund af undersøgelsen af, hvad forældre identificerer som kvalitet i deres barns børnehave samt idéer til, hvilke tiltag der kan styrke kvaliteten i børnehaven.

 

Tema 1 (Aktiviteter i hverdagen og organisering af den pædagogiske praksis):

Gode idéer, der kan gøre børnehavens hverdag bedre i relation til dette tema:

Tema 2 (Børnehave-hjem-relationen/kommunikationen):

 

Gode idéer der kan gøre børnehavens hverdag bedre i relation til dette tema:

 

Tema 3 (Relationen mellem professionelle og børn og dens betydning for udvikling personligt, socialt og fagligt):

Tema 4 (Materielle forhold):

Gode idéer der kan gøre børnehavens hverdag bedre:

Tjek om hegnet ved træerne/Brugsen nede ved bakken med rutsjebanen kan rettes op

 

Vores drøftelser på bestyrelsesmøderne er taget med videre ind i personalegruppens arbejde med børnehavens værdigrundlag, som har udmøntet sig i fem værdier (se dokumentet på hjemmesiden):

Man har arbejdet med, hvad værdierne overordnet repræsenterer i børnehaven og hvordan de kommer til udtryk i praksis.

De fem værdier går på tværs af og kan genfindes på tværs af udsagnene i forældreundersøgelsen. Eksempelvis betyder både tryghed, respekt og humor meget for det relationsarbejde, der gøres i børnehaven både i relationen mellem børn og personale, personale og forældre og personalet indbyrdes.

Arbejdet med kvalitet i børnehaven og dens værdigrundlag er udtryk for en fortløbende pædagogisk udviklingsproces og dokumenterne på hjemmesiden skal derfor betragtes som levende.