Tlf. 54 43 45 27
Førskolebørn

 

Side opdateret d. 24.07.16 - til forsiden

 Nørre Alslev 20. marts 2020

 

Indhold i skolegruppen fra 1. januar til 31. marts.

 

Vi samles 2 gange om ugen fra kl. 9.00-12.00. Vi starter dagen med en goddag-sang og slutter med farvel-sang.

Mens børnene spiser frugt læser vi forskellige historier ofte ”Karius og Baktus”og ”Gummi Tarzan”. Inden vi læser snakker vi om hvad der skete i historien sidst for at styrke børnenes hukommelse. Under hele vores førskoleforløb øver børnene sig i at række hånden op inden de siger noget.

Vi arbejder med at genkende sociale og følelsesmæssige sider af os selv og hinanden. Vi bruger ”kassen” trin for trin hvor der er billeder af børn med forskellige ansigtsudtryk og i forskellige situationer. Vi øver ugedage, måneder og årstider.

Efter frugt går vi som oftest i ”bilrummet” og leger med tal, bogstaver, figurer eller leger regellege. Efterfølgende får børnene et øvelsesark med enten tal, bogstaver, figurer osv. Efter vi har gennemgået opgaven arbejder børnene selvstændigt med den. Vi opfordrer og støtter børnene i at turde byde ind – at det er ok ikke altid at have det rigtige svar.

Bogstavslege: klapper stavelser – navn, efternavn, dyr og ting.


Leg med tal: 1 til 10 først, senere 1 til 20.


​Figurer: Vi har forskellige former klippet ud i karton: firkant, trekant, kvadrat, oval, rektangel og cirkel.

Regellege: Børnene lærer at vente på tur, lytte til hinanden, at alle ikke er lige gode til alting, lære at håndtere både at vinde og tabe.

I marts måned har vi et projekt omkring affald/miljø. Vi samler affald i vores nærmiljø, sortere det og snakker om hvor det kommer fra og vi snakker om hvad vi bruger strøm til. Vi afslutter med en tur til Refa hvor vi får yderligere undervisning, bliver vist rundt, ser på de store mængder af affald.

Vi har en før-skole-samtale med forældrene om skoleparathed, hvor det er de faglige og sociale kompetencer der bliver vendt samt barnets stærke og svage sider.

Vi har en bog hvor vi efter hver skolegruppesamling skriver til forældrene hvad vi har lavet, som oftest også med billeder fra forløbet.

Skolegruppeforløbet afslutter vi den sidste hverdag i marts måned hvor skolebørnene ”springer ud” fra vores legetårn og får overrakt deres fotomappe og et bevis for at have gået i børnehave. Forældrene til de kommende skolebørn sørger for mad til hele huset til frokost, og Venneforeningen bakker op med 500,00 kr til arrangementet.

 

Maibritt og Lotte.